Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

PODIJELI
02 / 04 / 2010
Gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 19. ožujka do 01. travnja 2010. godine.

U navedenom razdoblju je doneseno ukupno četrnaest akata. Sukladno obavezi utvrđenoj važećim zakonskim i statutarnim odredbama, doneseno je izvješće o radu gradonačelnika i to za razdoblje od stupanja na dužnost nakon neposredno provedenih izbora do kraja godine. Izvješće je dostavljeno vijećnicima Gradskog vijeća Grada Pule. iz Izvješća je vidljivo da u navedenom razdoblju je doneseno 409 akata, izdvojen je sažetak najznačajnijih usvojenih akata, među kojima svakako treba naglasiti one koji se odnose na izgradnju OŠ Veli Vrh i proširenje obilaznice, donošenje prostornih i urbanističkih planova, pokretanje izgradnje stanova iz programa POS-a, projekt Dolcevita, dovršetak izgradnje Gradskog stadiona, te novo ustrojstvo gradske uprave. Također, naglašeni su najznačajniji projekti Grada kao i samo funkcioniranje, odnosno usmjeravanje rada upravnih tijela Grada prema djelatnostima.

            Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "LUČICA DELFIN". Sukladno najavi Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Pule kao Nositelja izrade, javna rasprava će trajati od 7. travnja do 10. svibnja 2010. godine kada  sve zainteresirane osobe mogu ostvariti javni uvid u izloženi Prijedlog u prostorijama Upravnog odjela, svakog radnog dana od 9.00 do 16.00 sati te u sjedištu Mjesnog odbora Nova Veruda, Ulica Vidikovac 7, četvrtkom od 8.30 - 11.30 sati. Javni uvid moći će se obaviti i dana 13. i 20. travnja 2010. godine u popodnevnim satima, od 17.00 do 19.00 sati, u sjedištu MO.

Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu. Plan rasporeda kioska za Grad se dopunjuje novom lokacijom u Šijanskoj šumi gdje je predviđeno postavljanje kioska za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Naime, Javna Ustanova Natura Histrica uz veliku pomoć i podršku grada Pule i Šumarije Pula već nekoliko godina radi na revitalizaciji i valorizaciji park šume Šijana osmišljavanjem novih zabavno rekreativnih i edukativnih sadržaja koji privlače sve veći broj posjetitelja.

Donesen je Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u Kolodvorskoj ulici i Splitskoj ulici. Prometno-tehnički uvjeti Kolodvorske i Splitske ulice u Puli, dozvoljavaju uvođenje nove organizacije prometa na način da će se u Kolodvorskoj ulici uvesti jednosmjeran promet od Ulice Starih statuta do Splitske ulice, sa dozvoljenim smjerom kretanja od Ulice Starih statuta prema Splitskoj ulici, uvođenju kosog parkiranja na lijevoj strani kolnika tog dijela Kolodvorske ulice, te uvođenju parkiranja na kolniku i na ostalom dijelu Kolodvorske ulice. Ovaj je prijedlog razmatran i usvojen na sjednici Povjerenstva za praćenje organizacije, regulacije i sigurnosti prometa na cestama na području grada Pule, održanoj 03. prosinca 2009. godine. Ovlaštena tvrtka (BURIĆ d.o.o. Pula) je izradila prometni projekt spomenute preregulacije prometa na koga je ishodovana suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske. 

Ovi i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 19. ožujka do 1. travnja 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju'Akti gradonačelnika'.