Novi broj žiro-računa Grada Pule

PODIJELI
02 / 04 / 2010
Grad Pula poslove platnog prometa od 1. travnja 2010. godine obavlja putem žiro-računa otvorenog u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb. Novi žiro-račun glasi:

Grad Pula - Pola broj 2360000-1835900006

Građani svoje uplate u korist žiro-računa Grade Pula po osnovi komunalne naknade, najma stanova, rata za otplatu stana kao i druge obveze mogu uplaćivati bez naknade u poslovnicama Zagrebačke banke d.d. Zagreb i poslovnicama FINE.