Novosti

31/03/2010

Sudjelovanje na radionici Cine sin Fronteras

Voditeljica kina Valli Tanja Miličić prošli tjedan imala je priliku sudjelovati na drugom izdanju radionice Cine Sin Fronteras (Kino bez granica)  u organizaciji CICAE (Međunarodno udruženje art kina), ARCALT (Festival latinoameričkog filma, Toulouse, Francuska), FICV (Međunarodni filmski festival Valdivia, Čile) i Europa Distribution (Međunarodno udruženje europskih distributera) uz potporu Media International. Cilj ove radionice je jačanje suradnje između europskih i latinoameričkih filmskih profesionalaca s namjerom da potaknu bolju vidljivost i cirkulaciju latinoameričkog filma u Europi i europskog filma u Južnoj Americi. 6 europskih i 6 južnoameričkih polaznika radionice započeli su razvoj projekata koji će pridonijeti promociji latinoameričkog odnosno europskog filma u njihovim zemljama. Prvi dio radionice odvijao se u Toulouseu od 22. do 25. ožujka, a drugi je planiran za listopad u Valdivii u Čileu. Radionica je  u potpunosti financirana od strane organizatora.