Zdravstvena savjetovališta u Mjesnim odborima - mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi

PODIJELI
30 / 03 / 2010
Zdravstvena savjetovališta djeluju već godinama pri Mjesnim odborima tako da patronažne sestre jednom mjesečno dolaze u prostore MO-a mjeriti krvni tlak i šećer u krvi, pri čemu je zabilježen veliki odaziv građana.

Zbog novih obveza patronažnih sestara ali i zbog novog uredovnog vremena tajnika MO-a, došlo je do određenih izmjena u terminima u odnosu na do sada uobičajene. Sve izmjene su objavljene na ulaznim vratima u Mjesne odbore, a u prilogu dostavljamo tablicu u kojoj je raspored dežurstava patronažnih sestara u pojedinom MO.