Objava javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja "Lučice Delfin"

PODIJELI
29 / 03 / 2010
Temeljem članka 86. Zakonaoprostornomuređenjuigradnji ("NarodnenovineRepublikeHrvatskebr. 76/07 i 38/09) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pule od 25. travnja 2010. godine, Klasa: 350-01/09-01/23,  Urbroj: 2168/01-01-01-0019-10-101, Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Pule kao Nositelj izrade  objavljuje da dana 7. travnja 2010. godine započinje, a 10. svibnja 2010. godine završavajavna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja «Lučica Delfin».

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja «Lučica Delfin» za javnu raspravu  u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Pule, Forum 2, svakogradnogdanaod 9.00 do 16.00 satiteusjedištu MjesnogodboraNovaVeruda, UlicaVidikovac 7, četvrtkomod  8.30 - 11.30 sati. Javni uvid moći će se obaviti i dana 13. i 20. travnja 2010. godine u popodnevnim satima,  od 17.00 do 19.00 sati,  u sjedištu MjesnogodboraNovaVeruda, UlicaVidikovac 7.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera Prijedloga Urbanističkog plana uređenja «Lučica Delfin» za javnu raspravu, za sve zainteresirane održat će se u sjedištu Mjesnog odbora Nova Veruda, UlicaVidikovac 7, dana 21. travnja 2010. godine u 18.00 sati.

Javno izlaganje - stručna rasprava s predstavnicima nadležnih državnih tijela, upravnih tijela Županije i Grada te pravnim osobama s javnim ovlastima   o  Prijedlogu  Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin" za javnu raspravu održat će se  23. travnja 2010. godine  u 10.00 sati u  Komunalnoj palači.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog  Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin" za javnu raspravu mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

-          upisati u knjige primjedbi, koje se nalaze uz izloženi Prijedlog  Urbanističkog   plana uređenja "Lučica Delfin" za javnu raspravu,

-          uputiti u pisanom obliku Gradu Puli, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Pula,  Forum 2  i to najkasnije do 10. svibnja 2010. godine,

-          dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani,  neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Grad Pula
Upravni odjel za prostorno uređenje