Novosti

21/03/2010

2. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M  2. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za petak, 14. srpnja 2006. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednicepredlažem slijedeći izmjenjeni
D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Pula d.o.o. Pula
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Tržnica d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 9. svibnja 2006. godine
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Luka Pula d.o.o. za 2005. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. lipnja 2006. godine
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 25. svibnja 2006. godine
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polazne osnove za sklapanje društvenih ugovora trgovačkih društva u vlasništvu Grada Pule
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule po Zaključku predsjednika Gradskog poglavarstva za mjesec III-VI 2006. godine
 7. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2006. godine 
 8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga opoziva Borisa Miletića člana Nadzornog odbora trgovačkog društva VSI - VODOVOD BUTONIGA d.o.o. Buzet  
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga izbora Valtera Drandića člana Nadzornog odbora trgovačkog društva VSI - VODOVOD BUTONIGA d.o.o. Buzet 
 10. Donošenje Odluke o davanju na uporabu poslovnog prostora u Puli, Zoranićeva br. 13 (Zadruga osoba sa invaliditetom)
 11. Donošenje Zaključka o osnivanju Stožera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju Aleksandre Broz ravanteljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Gordane Jeromela Kaić vršitelja dužnosti ravnatelja Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula 
 14. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2006. godinu (košarkaški turnir u uličnoj košarci)
 15. Donošenje Zaključka o odobravanju rada prodavaonicama na malo u području zahvata PUP-a Stari grad za vrijeme održavanja 53. Festivala igranog filma u Puli do 02,00 sata
 16. Donošenje Zaključka o odobravanju rada ugostiteljskim objektima u području zahvata PUP-a Stari grad za vrijeme održavanja 53. Festivala igranog filma u Puli do 04,00 sata.
 17. a) Donošenje Zaključka o neprihvaćanju nacrta Projekta Castropola.kult


            b) Donošenje Zaključka o razrješenju voditelja Projekta Castropola.kult