Novosti

21/03/2010

3. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 3. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za ponedjeljak, 31. srpnja 2006. godine s početkom u 9,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.
Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I  R E D

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 1. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Usvjajanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 3. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva od 14. srpnja 2006. godine (Zaključak o odgodi ovrhe - Ministarstvo obrane RH)
 4. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva od 18. srpnja 2006. godine (Zaključak kojim se nalaže Vodovodu Pula d.o.o. Pula da postigne povoljnije uvjete dogovora sa poslovnom bankom za višegodišnje zaduživanje)
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Plinare d.o.o. Pula
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu upravnih tijela Grada Pule za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2006. godinu
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu Puli
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2006. godinu
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2006. godinu
 14. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2006. godinu
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2006. godinu
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2006. godinu
 17. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 19. Donošenje Odluke o davanju na uporabu javnih površina vlasnicima ugostiteljskih objekata na Trgu Forum u svrhu postave ljetnih ugostiteljskih terasa