Novosti

21/03/2010

8. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 8. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 21. rujna 2006. godines početkom u 11,30 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Pule u srpnju 2006. godine
 2. Donošenje Zaključka o potvrđivanju Zaključka o prihvaćanju Aneksa Sporazuma o osnivanju Javne ustanove - Javne vatrogasne postrojbe Pula
 3. Donošenje Rješenja o neodobravanju poslovanja ugostiteljskom objektu brze prehrane tip II «5 ELEMENT» iz Pule, Valkane bb, u vlasništvu tvrtke Eli & Fredi d.o.o., Špiljevac 9, Pula, u produženom radnom vremenu
 4. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (područje MO: Šijana, Nova Veruda, Veruda, Gregovica, Kaštanjer, Monte Zaro, Stari Grad i Vidikovac)
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina - poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule (područje MO: Arena, Kaštanjer, Stoja, Vidikovac i Monte Zaro)
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje posebnog ugovora za nepredviđene radove i više radnji pri izvođenju radova na novom dijelu građevine Doma za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria» Pula i učešću u troškovima vezanim uz dobivanje uporabne dozvole
 8. Donošenje Zaključka o odbacivanju prigovora Strmota Nedjeljka na Konačnu Listu prvenstva za davanje stanova u najam
 9. Donošenje Zaključka o odbacivanju prigovora Mitrović Živojina na Konačnu Listu prvenstva za davanje stanova u najam
 10. Donošenje Zaključka o odbacivanju prigovora Kulušić Antona na Konačnu Listu prvenstva za davanje stanova u najam
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom redu
 12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (Tarlanović Nada)
 13. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina i naprava za prodaju cvijeća i svijeća