Novosti

19/03/2010

Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

Gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 12. ožujka do 18. ožujka 2010. godine.

U navedenom razdoblju je doneseno ukupno trinaest akata. Donesena je odluka o  izmjeni Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - "Poduzetnik Pula 2009". Time se proširuje  krug poslovnih banka s kojima Grad Pula ima zaključene Ugovore o kreditiranju. Naime, tijekom provođenja programa Poduzetnik Pula 2009, Banka Brod d.d. iz Slavonskog Broda  zatražila je uključivanje u program kreditiranja te su usaglašeni uvjeti po kojima je Banka Brod spremna dodijeljivati kreditna sredstva korisnicima. Donesen je Zaključak kojim se utvrđuje 31. ožujak 2010. godine, kao krajnji rok pravnim i fizičkim osobama za podnošenje zahtjeva  koji se odnose na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule. Po isteku utvrđenog roka svi zainteresirani za izmjene i dopune će svoj interes moći iskazati u postupku javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana.

Donesena je Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom, kojom će  Hrvatska elektroprivreda d.d. Grad Pula  kao prodavatelj, sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine površine 35 m². Naime, HEP je na navedenoj nekretnini izgradio trafostanicu o vlastitom trošku radi pružanja usluge opskrbe električnom energijom, a  radi se o djelatnosti od općeg gospodarskog i socijalnog interesa građana.

Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti društvu Pula Herculanea d.o.o Pula na promjenu cijene komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Predlaže se korekcija cjenika na način da se obračun PDV-a korigira obračunom na četiri decimale, a ne na dvije kao što je bilo do sada, kako ne bi došlo do povećanja cijene komunalne usluge.

Donesena je Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova sanacije dvorane za TZK OŠ Šijana te je donijeta Odluka o izmjeni Odluke za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2009/2010.

Ovi i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 12. ožujka do 18. ožujka 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju 'Akti gradonačelnika'.