Novosti

18/03/2010

78. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 9/07),
S A Z I V A M

78. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 6. ožujka 2008. godines početkom u 11,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1

Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 76. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 28.02.2008. (Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola sa sjedištem u Gradu Puli)
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 2008. godine
 4. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za izgradnju Osnovne škole «Veli Vrh» Pula
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o organiziranju Prometne jedinice mladeži za 2008. godinu
 6. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Turković Franjo
 7. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Zanetić čino
 8. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Odobašić Ljiljana
 9. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Brkić Aleksandar
 10. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca 32
 11. Donošenje Odluke o davanju skloništa tunelskog tipa-dopunske zaštite br.6 na lokaciji Trg na mostu - Akvilejski prilaz, na uporabu u miru
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti
 14. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.
 15. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području Grada Pule
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevina u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Mirković Tamara, Ulica Kačića Miošića kbr.2 u Puli
 17. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula)
 18. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe (nabava računalne opreme)
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva i korištenju dijela sredstava proračunske zalihe (KUD PIN - Plesni studio ˝Stellium˝)