Novosti

18/03/2010

76. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 9/07),
S A Z I V A M 
76. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 21. veljače 2008. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1
Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I    R E D
s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 11.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Pule za ponovljenu javnu raspravu

2.      Donošenje Odluke o uporabi poslovnih prostora u objektu Dječjeg centra Pula

3.      Donošenje Odluke o obavljanju poslova održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom Dječjeg centra Pula

4.      Donošenje Zaključka o prihvaćanju Završnog izvješća o provedbi projekta ˝Kontrola kontaminiranosti javnih površina parazitskim elementima opasnim po ljudsko zdravlje na području Grada Pule˝

5.      Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Silvana Ilić

6.      Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru

7.      Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule,    Tanković Zlate, iz Pule, Podujeva 10, za povrat uplaćene pričuve

8.      Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev zakupnika Grada Pule, Ramadani Idriz, iz Pule, Tomasinijeva 23, za povrat uplaćene pričuve

9.      Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave otvorenim postupkom javne nabave za izgradnju prometnih priključaka opskrbnog centra Kaufland Pula i rekonstrukcija ulice Jurja Žakna

10.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zaposlenicima PU Dječji vrtići Pula za obročnu otplatu parničnih troškova

11.  Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008.godinu (škola za odgoj i obrazovanje-Pula)

za četvrtak, 21. veljače 2008. godine

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Pule za ponovljenu javnu raspravu

2.      Donošenje Odluke o uporabi poslovnih prostora u objektu Dječjeg centra Pula

3.      Donošenje Odluke o obavljanju poslova održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom Dječjeg centra Pula

4.      Donošenje Zaključka o prihvaćanju Završnog izvješća o provedbi projekta ˝Kontrola kontaminiranosti javnih površina parazitskim elementima opasnim po ljudsko zdravlje na području Grada Pule˝

5.      Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Silvana Ilić

6.      Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru

7.      Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule,    Tanković Zlate, iz Pule, Podujeva 10, za povrat uplaćene pričuve

8.      Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev zakupnika Grada Pule, Ramadani Idriz, iz Pule, Tomasinijeva 23, za povrat uplaćene pričuve

9.      Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave otvorenim postupkom javne nabave za izgradnju prometnih priključaka opskrbnog centra Kaufland Pula i rekonstrukcija ulice Jurja Žakna

10.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zaposlenicima PU Dječji vrtići Pula za obročnu otplatu parničnih troškova

11.  Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008.godinu (škola za odgoj i obrazovanje-Pula)