Novosti

18/03/2010

Tiskovna konferencija o napretku projekta plinofikacije grada Pule

Danas su pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Damir Prhat i direktor Plinare d.o.o. Dean Kocijančić održali tiskovnu konferenciju u Palisinoj ulici, naselje Veruda Porat, na kojoj su  izvijestili o napretku projekta plinofikacije grada Pule.

Damir Prhat je rekao da nakon što je prošle godine izveden magistralni vod i izvršeno povezivanje stare i nove plinare, omogućena je izgradnja niskotlačne mreže grada Pule i spajanje svih kućanstava na mrežu koja će se priključiti na prirodni plin. Na taj način će se omogućiti građanima grada Pule korištenje tog visokovrijednog energenta u kućanstvima. Ističe da se projekt izvodi kontinuirano, te bi do 2013. godine trebala biti u potpunosti završena niskotlačna mreža u gradu Puli. Time će se izvršiti rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove plinske mreže.

Dean Kocijančić je istaknuo kako je do sada napravljeno oko 3.300 metara plinske mreže, ali spajanje na istu nije do sada bilo moguće zbog vremenskih neprilika i niskih temperatura.  Dolaskom proljeća i toplijeg vremena, potrošnja plina je značajno manja, pa se počelo sa izgradnjom priključaka, rekonstrukcijom postojećih priključaka i spajanjem građana na prirodni plin u naselju Veruda Porat.

Danas će se u Vitasovićevoj ulici pustiti prve količine prirodnog plina, a sutra će se izvršiti prespoj plinovoda kod skretanja za Pješčanu uvalu da bi se drugi tjedan i u naselju Veruda Porat pustio prirodni plin. Tijekom sezone počet će se sa spajanjem naselja u gradu Puli manjeg turističkog značaja, poput naselja Šijana. Nakon što se spoji i naselje Šijana, na prirodni plin bit će spojeno 11.000 potrošača.