Novosti

12/03/2010

Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

Gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 04. ožujka do 11. ožujka 2010. godine.

            U navedenom razdoblju je doneseno ukupno devet akata. Nakon usklađenja Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Pula sa zakonskim propisima na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Temeljem ove odluke, Upravno vijeće Knjižnice objavit će i provesti postupak izbora ravnatelja. Donesena je i Odluka o zasnivanju prava građenja u korist PU Dječji vrtići Pula radi omogućavanja dogradnje Dječjeg vrtića "Zvjezdice", od strane Ustanove na nekretnini u vlasništvu Grada, kao djelatnosti od općeg društvenog interesa.         

            Grad Pula je pokrenuo, u periodu od 18. prosinca 2009. godine do 15. veljače 2010. godine, e-Konzultacije putem novih web stranica Grada. Prvi projekt koji je stavljen na raspravu bio je rješavanje problema prometa i parkiranja na prostoru Monte Zara. Provedene e-Konzultacije su rezultirale Zaključcima koji su sastavni dio ove Informacije. Temeljem toga su date preporuke Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu, kao koordinatoru projekta:

-       za korisnike Centra gradskih udruga Karlo Rojc osigurati mogućnost da za vrijeme trajanja manifestacija u njihovoj organizaciji koriste prostor koji je ranije koristila auto škola

-       roditeljima koji vode djecu u vrtić, potrebno je omogućiti besplatno parkiranje u trajanju od 20 minuta (uz prethodno dobivanje potvrda od strane vrtića) u vremenskom periodu od 06,30 do 08,30 sati i od 15,00 do 16,30 sati

-       potrebno je izraditi prometna rješenja za uvođenje jednosmjernog prometa i osigurana dodatna parking mjesta na Monte Zaru sukladno pristiglim prijedlozima građana i stavu struke.

Ovi i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 04. ožujka do 11. ožujka 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju 'Akti gradonačelnika'.