97. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
10 / 03 / 2010
Temeljem članka 21.st.1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 9/07), sazivam 97. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 10. srpnja 2008. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

  1. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na amandmane na prijedlog Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Pule