132. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
10 / 03 / 2010
Temeljem članka 21.st.1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 9/07), sazivam 132. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza utorak, 12. svibnja 2009. godines početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.


Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 131. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

2.      Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u ožujku 2009. godine

3.      Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec ožujak 2009. godine

4.      Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2009.

5.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.03. do 31.03. 2009. godine

6.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2008. godinu

7.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. - 31.12. 2008. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2008. godinu

8.      Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave uredskog materijala, Evidencijski broj nabave 2/09

9.      Donošenje Zaključka o preuzimanju pokroviteljstva nad međunarodnim boksačkim turnirom "Arena Cup" 2009.

10.  Donošenje Zaključka o odobrenju rada u produženom radnom vremenu ugostiteljskom objektu P 14

11.  Donošenje Plana lokacija za postavu gradskih satova

12.  Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora

13.  Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na gradnji dijela Ulice Jasne Crnobori u Puli

14.  Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 18

15.  Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga sporazuma o raskidu nagodbe - Kalčić Damir

16.  Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga, ULJANIK TESU SZZ d.o.o.

17.  Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga ULJANIK TESU d.d. Pula

18.  Donošenje Odluke o objavi poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Pule

19.  Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina

20.  Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Klaudio Keba

21.  Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe i izdavanju tabularne isprave - Nada Uležić

22.  Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Branka i Daniel Crnošija

23.  Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće

24.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu Dječji vrtići

25.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu - Istituzione prescolare Rin Tin tin Pula - Pola

26.  Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave sklapanjem ugovora o isporuci javnih usluga iz dodatka II B Zakona u predmetu nabave usluga pripreme i dostave hrane starim i nemoćnim osobama s prebivalištem u gradu Puli, Evidencijski broj nabave 4/2009

27.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Akcijski plan suzbijanja ovisnosti u Gradu Puli za 2009. godinu

28.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za prvo tromjesečje 2009. godine

29.  Donošenje Zaključka o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Pule

30.  Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2009. godine