Održana tiskovna konferencija o izgradnji studentskog doma i restorana u Puli

PODIJELI
10 / 03 / 2010
Danas su u prostorijama Komunalne palače pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Erik Lukšić i pročelnik Ureda Grada Bernard Zenzerović održali tiskovnu konferenciju na kojoj su informirali javnost o izgradnji studentskog doma i restorana u Puli.

Lukšić je u uvodnom dijelu istaknuo kako Sveučilište Jurja Dobrile ima ingerenciju nad projektom, te je naglasio važnost budućnosti znanja na ovim područjima. Istaknuo je kako je u interesu grada poticati izgradnju doma i restorana, no nije Grad taj koji stopira gradnju.

Prhat je iznio podatak kako su 26. travnja 2007. godine Grad Pula i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka zaključili ugovor o zajedničkom financiranju radova na potprojektu Sanacija objekta studentskog doma i restorana u Puli. Navedenim ugovorom utvrđeno je između ostalog, da će se potprojekt, procijenjen na iznos od 5.000.000,00 kuna, financirati u sljedećem omjeru: Grad 40% i Ministarstvo 60%.

Krajem siječnja ove godine,  Sveučilište je Gradu dostavilo presliku Dodatka ugovora o zajedničkom financiranju, kojega je sačinilo Ministarstvo mora, regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, koje je isti ugovor i potpisalo i ovjerilo, ali ga nikada nije dostavilo Gradu Pula na potpis i ovjeru. Navedenim dodatkom ugovora znatno su promijenjene odredbe iz osnovnog Ugovora, odnosno pojedine odredbe nisu novim dodatkom izmijenjene. U dodatku je navedeno kako je nova procijenjena vrijednost projekta osam milijuna kuna, dok je prema procjeni projektanta iznos daleko veći, čak 16 milijuna kuna. Nije to jedina kontradiktorna stavka u aneksu: osim netočno procijenjene vrijednosti projekta, Ministarstvo u proračunu nije uopće predvidjelo sredstva za financiranje u 2010. godini, nego tek u 2011., što je potpuno neprihvatljivo.

Grad Pula je osigurao dogovorena sredstva u iznosu od  2,46 milijuna kuna za 2010. godinu, odnosno prvobitno dogovorenih 40%. Također je neprihvatljivo da je prema novom aneksu ugovora Grad odgovoran za nestručno i nepravodobno izvođenje radova, što je u suprotnosti sa uzancama gradnje, jer takvu odgovornost snosi isključivo Izvođač radova. Grad i Sveučilište drže kako je najbolje rješenje ovakve situacije zaključiti novi ugovor, kojeg trebaju usuglasiti sve uključene strane.

Bernard Zenzerović naglasio je kako je odnos Ministarstva prema Puli neprihvatljiv, kao i sama činjenica da aneks nije službeno dostavljen Gradskoj upravi. Grad ne može preuzeti obveze koje ne spadaju u gradsku nadležnosti. Zatraženo je žurno očitovanje Ministarstva i sastanak, no do danas iz Ministarstva nije došao nikakav odgovor. Do postizanja sporazuma s Ministarstvom, Grad neće potpisati navedeni aneks.