58. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
08 / 03 / 2010
Temeljem članka 21.st.1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 58. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza petak, 28. rujna 2007. godines početkom u 16,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D

1)      Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na amandmane:1.1. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Amandmane Kluba vijećnika ISDF-a na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a «Stari Grad Pula»

1.2. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Amandmane Kluba vijećnika Nezavisne Gradske liste nositeljice Loredane Štok na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a «Stari Grad Pula»

1.3. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Amandmane Kluba vijećnika IDS-a na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a «Stari Grad Pula»

1.4 Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Amandmane vijećnika L. Štok, M. Ružnjak, L. Janjanin, M. Getaldić i D. Božac na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a «Stari Grad Pula»

1.5 Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Amandman vijećnice Marice Vrbanac na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a «Stari Grad Pula»