53. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
08 / 03 / 2010
Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00),sazivam  53. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 06. rujna 2007. godines početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D1.      Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 28.08.2007. (Zaključak o davanju mišljenja na Amandmane podnesene od Vijećnika na prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, postupanju s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama)

2.      Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 29.08.2007. (Zaključak o utvrđivanju postojanja interesa Grada Pule za građenje uličnog plinovoda Šišanska cesta - naselje Busoler u Puli)

3.      Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 29.08.2007. ( Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Uspon na Kaštel 2 i Giardini 1)

4.      Donošenje Zaključka o oslobađanju od plaćanja naknade za uporabu javne površine u svrhu održavanja manifestacije «Dan Mjesnog odbora Šijana»

5.      Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe - Atia projekt d.o.o. Pula

6.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zakupniku Schot Boral d.d. za ulaganje - izvođenje radova adaptacije, u poslovni prostor u Puli, Marulićeva br. 20

7.      Donošenje Zaključka o raskidu Prethodne nagodbe o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između Grada Pule i Čede Price ( razvrgnuće suvlasničke zajednice) od 15.12.2004. godine i Dopune prethodne nagodbe o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između Grada Pule i Čede Price (razvrgnuće suvlasničke zajednice) od 11.05.2005. godine

8.      Donošenje Zaključka o prihvaćanju Zaključka župana Istarske županije kojim je proglašena elementarna nepogoda za područje Istarske županije - za Grad Pulu

9.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na pristupanje potpisivanju Sporazuma o zajedničkom financiranju rekonstrukcije sjedišta Obiteljskog centra Istarske županije

10.  Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Zadarska br. 8

11.  Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta

12.  Donošenje Zaključka o raskidu ugovora - Nova Pola d.o.o. -

13.  Donošenje Zaključka o raskidu predugovora i ugovora - Polites d.o.o. -