Novosti

08/03/2010

52. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 52. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za ponedjeljak, 27. kolovoza 2007. godines početkom u 11,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D1.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 50. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 51. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

3.     DonošenjeZaključkaopotvrđivanjuaktaPoglavarstvaod14.08.2007.(OdlukaoosnivanjustručnogpovjerenstvazapripremuiprovedbupostupkanabavemalevrijednostijavnoprikupljanjeponudazaizvođenjeradovaadaptacijeposlovnogprostorauvlasništvuGradaPule,uPuli,uprizemljuzgradenaadresiBartolomeoDeiVitreibr.16)4.      Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 14.08.2007.

(Zaključak o odobrenju rada prodavaonicama na malo u području zahvata PUP-a Stari grad za vrijeme održavanja manifestacije «PULSKA NOĆ - ULICAMA NAŠEG GRADA» od 00,00 do 24,00 sata)

5.      Donošenje Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule

6.      Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2007. godine

7.      Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Voskion Viviana

8.      Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Pisma namjere (Grad Pula - Sveučilište Juraj Dobrila iz Pula )

9.      Donošenje Odluke o izboru poslovne banke

10.  Donošenje Rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule i prijema u službu