Novosti

08/03/2010

50. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 50. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 02. kolovoza 2007. godines početkom u 11,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1

Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D1.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 47. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 48. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

3.      Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule za mjesec lipanj 2007. godine

4.      Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec lipanj 2007. godine

5.      Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za razdoblje od I - VI mjeseca 2007. godine

6.      Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

7.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Pule

8.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. lipnja 2007. godine

9.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Tržnice d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Pula sa sjednice održane 05. lipnja 2007. godine

10.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pula parkinga d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula parkinga d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. ožujka 2007. godine

11.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Castrum Pula 97 d.o.o. i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine

12.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine

13.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 01. lipnja 2007. godine

14.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2006. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 11. lipnja 2007. godine

15.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva Vodovod d.o.o. Pula u 2006. godini i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod d.o.o. Pula sa sjednice održane 24. svibnja 2007. godine

16.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2007. godine

17.  Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u izmijenjenom radnom vremenu trgovačkom društvu Bontech research Co d.o.o., iz Splita

18.  Donošenje Odluke o uporabi prostora u Puli, S. Giorgio (Sv. Juraj)

19.  Donošenje Odluke - Tanger Marija

20.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju postojanja interesa Grada Pule za zahvat u prostoru - formiranje okućnice na dijelu zemljišta k.č. 103/3 k.o. Štinjan na području MO Štinjan

21.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Nagodbe - Aničić Mario

22.  Donošenje Odluke o prihvatu Nagodbe u postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnina radi izgradnje VT plinovoda MRS Pula - MRS 1 Nova Plinara-faza III

23.  Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata

24.  Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za pružanje usluge nadzora nad izvođenjem radova na građenju - rekonstrukciji groblja u Štinjanu u Puli

25.  Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim nadmetanjem za ustupanje radova na izgradnji sportskog igrališta i piknik centra u naselju Šijana u Puli

26.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za drugo tromjesečje 2007. godine

27.  a) Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o razrješenju      

dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Pule (Ksenija Družetić-Božić)

b) Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o razrješenju   dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Pule (Anđela Lanza)

28.  Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Pule (Marija Marković Nikolovski i Mario Putinja)

29.  Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim nadmetanjem za uređenje Parka kod Katedrale u Puli

30.  Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti javnim prikupljanjem ponuda za izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, u Puli, u prizemlju zgrade na adresi Bartolomeo Dei Vitrei

31.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju integralnog sustava gospodarenja otpadom

32.  Donošenje Odluke o određivanju službenika za informiranje

33.  Donošenje Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Pule za 2007. godinu