47. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
08 / 03 / 2010
Temeljem članka 21.st.1. i članka 23.st.3. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 47. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za ponedjeljak 16. srpnja 2007. godines početkom u 18,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.      Donošenje Odluke po žalbi Istarskog demokratskog sabora- Dieta Democratica Istriana na Rješenje Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule od 12. srpnja 2007. godine, Klasa: 013-03/07-01/23, Urbroj: 2168/01-03-03-07-3.

2.      Donošenje Zaključka o potraživanju nadoknade troškova učinjenih za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora  Arena, Gregovica, Monte Zaro, Nova Veruda, Stari Grad, Valdebek, Veruda i Vidikovac na području Grada Pule