Održana druga sjednica Vijeća za socijalnu politiku Grada Pule

PODIJELI
08 / 03 / 2010
Dana 05.03. 2010. održana je druga sjednica Vijeća za socijalnu politiku Grada Pule na kojoj je razmatran pročišćen tekst Socijalne slike Grada Pule za 2008. godinu. Zbog potrebe potpunijeg određivanja indikatora za Grad Pulu, kao osnovice za dugoročnije planiranje mjera socijalne politike, zaključeno je da je potrebno detaljnije razmotriti određene grupe podataka.

Uvažavajući opravdani interes javnosti za ovu sliku, dogovoreno je da se u najkraćem mogućem roku, do 26.03. za kad je zakazana 3. sjednica Vijeća, provedu potrebne izmjene i dopune, kako bi se upotpunjeni materijal Socijalne slike prezentirao građanima.