Novosti

04/03/2010

Započeli radovi kod parka u Rojcu

Danas, 03.03.2010. započeli su radovi na uređenju pristupnog puta platou ispred Centra gradskih udruga Rojc koji će u narednom periodu biti uređen u gradsko parkiralište. Na cijelom području Monte Zara zabilježen je veliki broj nepropisano zaustavljenih ili parkiranih vozila koji otežavaju ili onemogućavaju kretanje pješaka i automobila. Navedenim radovima olakšat će se pristup DV «Monte Zaro», te OŠ «Monte Zaro».

Započeti radovi odnose se na proširenje postojećeg pristupnog puta s dosadašnjih 4,20 m na 5,00 m te zamjenu devastiranih betonskih zidića novim cestovnim rubnjacima. Ovime će se zapuštena zelena površina odvojiti od prometnice, što će stvoriti preduvjete za njezinu revitalizaciju i uređenje.

Radove na uređenju pristupnog puta izvodi Cesta d.o.o. Pula, temeljem godišnjeg Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta - gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule. Uređenju navedenih zelenih površina pristupit će se  odmah po dovršetku radova na prometnici. Osim hortikulturnog uređenja na zelenoj površini osposobiti će se i  javna rasvjeta što će cijelom području dati atraktivniji izgled.