Novosti

04/03/2010

Prijedlog strategije Grada Pule na Wikiju

Pročelnik Ureda Grada Bernard Zenzerović, stručni suradnik za informatiku Davor Sebastijan i predstavnik FWD grupe Toni Milovan održat će tiskovnu konferenciju na kojoj će predstaviti Prijedlog strategije Grada Pule 2009.-2015. godine. na Wikiju- web servisu koji omogućava svima uvid u sadržaj strategije razvoja grada te da svojim prijedlozima i komentarima na prijedlog strategije utječu na donošenje krajnjeg dokumenta.

Susret s novinarima će se održati  u četvrtak, 04. veljače 2010. godine u 10,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula.