Novosti

04/03/2010

Provedba Politike energetske učinkovitosti

Strateško je opredjeljenje Grada Pule postići čim veću energetsku učinkovitost u svim segmentima potrošnje energije i zaštite okoliša. Grad Pula će stoga provoditi niz aktivnosti kojima će uspostaviti Sustav gospodarenja energijom (SGE) u svim objektima u vlasništvu Grada Pule.

U prosincu 2009. godine Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić i Nacionalni voditelj Projekta Poticanja energetske efikasnosti dr.sc. Zoran Morvaj potpisali su Pismo namjere kojim je usuglašena suradnja UNDP-a i Grada Pule na temelju projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskojkojeg provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

Sustavno gospodarenje energijom (SGE) je kontinuirani proces kojem je cilj poboljšanje energetske efikasnosti te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini. Glavni je cilj projekta uvođenje sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom u gradove i županije Republike Hrvatske.

Uspostavom Sustava gospodarenja energijom i ostalih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, Grad Pula želi:

·         smanjiti troškove za energiju u iznosu od 5% svake godine tijekom sljedećih 5 godina,

·         smanjiti emisije stakleničkih plinova na najmanju moguću mjeru u istom periodu,

·         upravljanjem troškova za energiju poboljšati ekonomsku učinkovitost u objektima, produktivnost i radne uvjete za zaposlene,

·         kontinuirano raditi na očuvanju okoliša.

Ostvarivanjem tih rezultata Grad Pula želi postati primjer najbolje prakse za gospodarenje energijom i smanjenje štetnih utjecaja na okoliš.

          U mjesecu ožujku 2010. godine UNDP će u suradnji sa Gradom Pula organizirati radionicu namijenjenu ravnateljima i tehničkom osoblju zgrada u gradskom vlasništvu na temu osnivanja registra javnih objekata koji će biti detaljan i sustavan popis svih objekata koji su u vlasništvu Grada Pule. Nakon što prikupimo podatke pristupit će se energetskim pregledima zgrada koji će dati prijedloge mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, te obnove objekta.