Novosti

25/02/2010

sandra Održana tiskovna konferencija gradonačelnika

Gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 19. do 24. veljače 2010. godine.

            U navedenom razdoblju je doneseno ukupno 12 akata. Donesen je zaključak o pridruživanju projektu "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj". Grad Pula pridružila se spomenutom Projektu u sklopu obveza iz europskog i nacionalnog okvira vezanog za gospodarenje energijom. Gradonačelnik Boris Miletić potpisao je Pismo namjere i Izjavu o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša Grada Pule. Time smo se obvezali na provođenje proaktivne energetske politike s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije štetnih utjecaja na okoliš te širenja svijesti građana o nužnosti učinkovitog korištenja energije u domovima. Donesena je odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2010. godinu. Ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama. Miletić je napomenuo da za nabavu lož ulja Grad Pula vrši objedinjenu nabavu za sve osnovne škole čiji je osnivač i podmiruje račune dobavljaču prema rokovima dospijeća.

U Puli će se u periodu od 21. do 23. svibnja 2010. godine održati 13. Otvoreno prvenstvo Hrvatske u atletici za osobe s invaliditetom; Grad Pula preuzima pokroviteljstvo nad tom manifestacijom i osigurala je za njezinu organizaciju 30.000,00 kn iz proračunskih sredstava. Savez sportova Grada Pule je zadužen za organizaciju Prvenstva. Donesen je zaključak o namjenskom financiranju planiranog uređenja park šume Šijana za 2010. godinu. Na uređenju park šume Šijana u prethodnoj godini utrošeno je 270.000,00 kn, te je pripremljen plan aktivnosti za 2010. godinu, a proračunom je za tu namjenu osigurano 300.000,00 kn.Ovi i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 19. do 24. veljače 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju 'Akti gradonačelnika'.