Novosti

24/02/2010

Orezivanje grana u parku kralja Petra Krešimira IV

Danas se na području Parka Kralja Petra Krešimira IV vrši orezivanje grana i uklanjanje stabala koja su oštećena u snježnom nevremenu 19. prosinca 2009. godine te bi njihovo zadržavanje narušavalo izgled cijelog parka ali i predstavljalo opasnost obzirom na poremećenu statiku krošnje. Oporavak istih nije moguć budući je riječ o stablima pinija.

Umjesto uklonjenih stabala izvršit će se zamjenska sadnja. Radove izvodi Pula Herculanea d.o.o. temeljem godišnjeg ugovora s Gradom.