72. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule - 24. siječnja 2008.

PODIJELI
18 / 02 / 2010
Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

(predloženi)

  1. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Veruda

  2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti javnim prikupljanjem ponuda za uslugu izrade Prostorno programske osnove za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja ˝Istočna poslovna zona˝

  3. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe - Rabak Aurelija

  4. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe - Eduard Zoričić i Dragica Martinović

  5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim nadmetanjem za izgradnju priključaka opskrbnog centra Kaufland Pula i rekonstrukciju ulice Jurja Žakna

  6. Donošenje Odluke o povratu više uplaćenih sredstava - Blažina Ivan

  7. Donošenje Zaključka o ispravku Zaključka o prihvatu nagodbe - Puh Miro

  8. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Buzolić Nikol i Buzolić Radmila

  9. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Hermana Dalmatina 11DOPUNA DNEVNOG REDA:

- Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli, iznosu i broju stipendija u akademskoj godini 2007/2008