Aktivnosti dimnjačarske službe

PODIJELI
11 / 02 / 2010
 Dimnjačarske usluge su jedna od komunalnih djelatnosti u Pula Herculanea-i i obavljaju se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, s ciljem pružanja usluge od interesa za fizičke i pravne osobe. Grad Pula trenutno broji 12704 dimovoda od kojih su 8532 u funkciji, 1632 dimovoda se ne koriste jer stanari koriste struju, odnosno 2540 dimovoda koristi se povremeno ili malo. U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, a prema Zakonu o zaštiti od požara, naša dimnjačarska služba je u 2009. godini obavila poslove provjere ispravnosti, funkcioniranja, preglede te čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, na 3912 komada dimovoda. Djelatnost "Dimnjačar" Pula Herculanea-e je kompletno opremljena s potrebnim alatom i sredstvima za rad. Ona svakodnevno radi u gradu s tri ekipe od kojih dvije rade na čišćenju dimovoda, a treća ekipa radi na utvrđivanju tehničke ispravnosti dimovoda.

Tijekom 2009. godine bilo je tridesetak intervencija JVP-a na gašenju požara, koji su uzrokovani upravo neodržavanim dimovodima. Iz ovog aspekta treba sagledati nemarnost građana, odnosno njihovu obvezu i važnost kontrole dimnjaka i dimovodnih cijevi i kanala. Svjedoci smo brojnih neželjenih posljedica koje su rezultat prvenstveno neredovite kontrole dimnjaka i dimovodnih cijevi i kanala, što osim materijalne štete može dovesti i do ugrožavanja ljudskih života. Građani su dužni poštivati odluku Grada Pule o čišćenju dimovoda, poštivati postavljene obavijesti od strane dimnjačarske službe, te ne smiju sami obavljati razne preinake na dimovodima, premještati trošila, provlačiti antene kroz dimovode i razne druge instalacije. Svaku eventualnu neispravnost koju primijete na dimovodima dužni su odmah pozvati Kućnog upravitelja, dimnjačarsku službu ili Plinaru kako bi se odmah interventno djelovalo i spriječilo eventualnu nesreću, te sanaciju i popravak istih prepustiti stručnom i za takve poslove opremljenom osoblju.