Rezultati selektivnog prikupljanja otpada tijekom 2009. godine

PODIJELI
11 / 02 / 2010
Grad Pula, Zelena Istra i Pula Herculanea kao partneri u projektu Odvojenog prikupljanja otpada nastavljaju i tijekom 2010. godine aktivno sudjelovati u daljnjem razvoju procesa selektivnog prikupljanja otpada i promotivnim aktivnostima vezanim uz razvoj infrastrukture.  Budući je jedan od prioriteta smanjenje komunalnog otpada, što je ujedno i temelj zaštite okoliša, tijekom 2008. i 2009. godine stvoreni su preduvjeti za odvojeno prikupljanje otpada u Gradu Puli.   

Tijekom 2009. godine vidljivi su i prvi rezultati projekta gdje je putem zelenih otoka i odvojenog prikupljanja otpada "Od vrata do vrata" prikupljena veća količina otpada nego u 2008. godini. Tako su tijekom 2009. godine građani grada Pule odvojeno prikupili skoro 300 t papira što je čak 70 tona više u odnosu na 2008. godinu. Tijekom 2008. godine nije bilo odvojenog prikupljanja staklene, metalne i tetrapak ambalaže ili su prikupljane količine bile neznatne. Putem zelenih otoka je tijekom prošle godine izdvojeno 27 t plastične ambalaže, 41 t staklene ambalaže, 1 t tetrapak ambalaže i 5,8 t metalne ambalaže. Sveukupno u 2009. godini izdvojeno je putem zelenih otoka i sustavom "Od vrata do vrata" 375 tona otpada, dok je za usporedbu u 2008. godini izdvojeno 233 t otpada. Pridodamo li ovoj količini otpad koji Pula Herculanea odvozi na poziv od građana (elektronski i elektronički otpad), te otpad koji prevoze ostali poslovni subjekti kao i otpad koji se vraća u trgovine za povratnu naknadu, količina otpada koji se reciklira u Puli iznosila bi 10%.
Obzirom na način prikupljanja otpada, postoji razlika u količini i kvaliteti otpada koji se prikuplja na području Grada Pule. Primjerice domaćinstvo na području Nove Verude kojem je omogućeno prikupljanje otpada "Od vrata do vrata" prikupilo je gotovo dvostruko veću količinu otpada tijekom 2009. godine od domaćinstva koje odvojeno prikuplja otpad putem zelenih otoka. Prosječno domaćinstvo na Novoj Verudi izdvojilo je tako u 2009. godini 42 kg otpadnih sirovina, dok je prosječno domaćinstvo u gradu Puli izdvojilo 24 kg otpada.
Plan odvojenog prikupljanja otpada za 2010. godinu sastoji se od nadogradnje sustava odvojenog prikupljanja otpada te s obzirom na stečena iskustva protekle godine predstavlja nastavak Implementacijskog plana odvojenog prikupljanja otpada do 2015. godine. Glavni cilj je razvojem potrebne infrastrukture sustava selektivnog prikupljanja komunalnog otpada i podizanjem razine svijesti svih sudionika o važnosti, potrebi i načinima selektiranja povećati postotak selektivno prikupljenog otpada za 3% u 2010. godini.

Tijekom 2010.godine planiramo provođenje sljedećeg programa aktivnosti na odvojenom prikupljanju otpada:

  1. Odvojeno prikupljanje otpada "Od vrata do vrata" Veli Vrh. Temeljem iskustava zemalja koje već duži niz godina razvijaju ovu metodu, težimo cilju da 6000 domaćinstva u obiteljskim kućama u gradu Puli do 2015. godine svoj otpad selektira metodom "Od vrata do vrata".
  2. Uspostavljanje potrebne infrastrukture za selektiranje biorazgradivog otpada- uvođenje kompostera za 200 domaćinstava.
  3. Unaprjeđenje selektivnog prikupljanja otpada za poslovne i gospodarske subjekte u užem centru grada (organski otpad iz kuhinja i kartonski ambalažni otpad).


Uspostavom sustava odvojenog prikupljanja otpada i individualiziranjem količine otpada uvođenjem spremnika za svako domaćinstvo (tijekom 2010. godine planiramo uvođenje 800 malih spremnika za domaćinstva Nove Verude) stvaraju se preduvjeti za novi način obračuna cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i to na osnovu volumena ili težine, ili broja članova domaćinstva.

Za provođenje kvalitetnog gospodarenja otpadom najvažnija je edukacija s ciljem pokretanja gospodarenja otpadom na mjestu njegova nastajanja, odnosno kod svakog pojedinca. Edukacijom je potrebno obuhvatiti sve dobne skupine ljudi. Uspjeh projekta ovisi o uspješnosti provedene komunikacije s građanima koji će taj otpad odvajati u svojim domovima kao i o dobroj suradnji svih aktera ovog projekta: građana, Grada Pule, Zelene Istre i Pula Herculane-e.

Kako edukacija ima ključnu ulogu u razvoju cijelog sustava potrebno je već navedene infrastrukturne aktivnosti popratiti promotivnim aktivnostima te se stoga tijekom 2010. godine uz edukaciju građana (plakati, brošure, leci), planiraju osigurati edukativni materijali za djecu osnovnih škola.