Novosti

02/02/2010

28. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem clanka 21. st. 1. i clanka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00),sazivam: 28. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za cetvrtak, 08. veljace 2007. godine s pocetkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palace, Pula, Forum 1.

DNEVNI RED
(predloženi)
1. Usvajanje Skracenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja -skinuto
3. Donošenje Rješenja o neodobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu, Obrtu za trgovinu, transport i iznajmljivanje "MARINO M"
4. Donošenje Odluke o imenovanju clana Poglavarstva u povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave
5. Donošenje Zakljucka o davanju suglasnosti za ulaganje - izvodenje radova adaptacije, u poslovni prostor u Puli, 43. istarske divizije br. 73
6. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Buhac Angeline, Marijanijeva 1a, Pula, za prijeboj uplacene pricuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pricuvu
7. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Jurkovic Petru, Marijanijeva 1a, Pula, za prijeboj uplacene pricuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pricuvu
8. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Lovrecic Slavka, Lošinjska 3, Pula, za prijeboj uplacene pricuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pricuvu
9. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Sabljic Mati, Danteov trg 5, Pula, za prijeboj uplacene pricuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pricuvu
10. Donošenje Odluke o odredivanju predstavnika osnivaca u Strucnom povjerenstvu Pula Film Festivala za provedbu postupka javnog nadmetanja radi pribavljanja financijskih sredstava.