Novosti

27/01/2010

Novo radno vrijeme Upravnih tijela Grada Pule

Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić dana 26. siječnja 2010. godine donio je odluku o radnom vremenu upravnih tijela Grada Pule. Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Pule od ponedjeljka do petka je od 8,00 do 16,00 sati. Novo uredovno radno vrijeme sa strankama bit će ponedjeljkom i petkom od 8.30 do 11.30 sati, te srijedom od 13.00 do 16.00 sati. Uredovno radno vrijeme pisarnice je ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,30 do 15 sati, te utorkom od 12 do 16 sati.

Radi ujednačenosti rada sa strankama i Centar za socijalnu skrb je promijenio uredovno radno vrijeme za prijem stranaka koje je od sad ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8.30 do 11.00 sati i od 11.30 do 13.30 sati.

Ova odluka o novom radnom vremenu stupa na snagu u ponedjeljak, 01. veljače 2010.