Novosti

28/01/2010

Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

Pulski gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika održao tiskovnu konferenciju o aktima donesenim u razdoblju od 21. do 27. siječnja 2010. godine.


U navedenom razdoblju je doneseno ukupno 12 akata. Sukladno odredbama Zakona kojim se uređuju radni odnosi službenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave, utvrđena je obveza Gradonačelnika da u roku 30 dana od dana stupanja proračuna na snagu, donese plan prijema u službu za tu proračunsku godinu. Ovim Planom se predviđa prijem osam službenika na neodređeno vrijeme i to sedam pročelnika upravnih odjela i službi temeljem obveze utvrđene Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule te jednog diplomiranog inženjera geodezije. Donesena je i odluka o osnivanju Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule temeljem Pravilnika o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova donesenog prošli tjedan, a čija je osnovna zadaća davanje mišljenja o imenovanju, odnosno preimenovanju ulica i trgova u gradu, kao i osnivanje i vođenje Fonda imena ulica i trgova.


Donesene su i dvije odluke o uporabi poslovnih prostora u Puli bez naknade u trajanju od 10 godina. Radi se o prostorima gdje je smještena udruga Sanjam knjige u Istri te Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju. Ocjenjeno je da se radi o djelatnosti od interesa za Grad.


Usuglašeno je novo radno vrijeme sa strankama kako u svim upravnim tijelima Grada, tako i u Centru za socijalnu skrb Pula koji je također smješten u gradskim prostorima u Sergijevaca 2.


Ovi i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 21. do 27. siječnja 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju 'Akti gradonačelnika'.