Novosti

14/01/2010

Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

Gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika održao tiskovnu konferenciju o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 06. do 13. siječnja 2010. godine.

Ukupno je doneseno 10 akata među kojima je i odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule u sklopu koje je odabran izvođač URBIS 72, ujedno i podnositelj jedine ponude. Također je donesena odluka o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula, a vezano je za rekonstrukciju proširenja groblja u Puli.

Doneseno je izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec listopad i studeni 2009. godine. U listopadu sredstva su korištena za organizaciju Halloween partya za djecu a u studenom za humanitarnu akcija s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za pronalaženje adekvatnog stambenog objekta za nepokretnog sugrađanina Antona Živkovića.