Čak 60 % manje neriješenih predmeta

PODIJELI
12 / 01 / 2010
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje Giordano Škuflić na tiskovnoj konferenciji predstavio je rezultate rada svoga odjela tijekom 2009. godine.Naglasio je kako su se u odsjeku za gradnju znatno smanjili zaostaci u  neriješenim spisima vezanim uz izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola preuzetih od Ureda državne uprave 01. siječnja 2008 godine. Naime, u 2008. je preuzeto 3838 neriješenih predmeta dok je tijekom dvije godine zaprimljeno 4562 novih predmeta. U tom razdoblju uspješno je riješeno 6847 predmeta, tako da je sa 31. 12. 2009. g ostalo neriješenih 1553 predmeta, što predstavlja smanjenje od 60 %.Pročelnik je istaknuo kako je trenutno u tijeku izrada sljedećih planova: izmjene i dopune PPUG-a, izmjene i dopune GUP-a, UPU Štinjan, UPU Istočna poslovna zona, UPU Lučica Delfin,  UPU Marina Veruda, UPU Max Stoja, UPU Karšiole i DPU Molo Carbone.               Tijekom 2009. godine Odsjek zaštite okoliša sudjelovao je u obilježavanju svjetskog Dana zaštite okoliša, Dana planete Zemlje i Europskog tjedna kretanja, te je organizirana manifestacija Cvijet Gradu. U suradnji sa Zelenom Istrom realiziran je projekt "Plastično nije fantastično". Aktivno se radilo na realizaciji projekata: "INFIORE", koji je financiran iz sredstava EU-a u kojem je Grad Pula sudjelovao kao vodeći partner za Republiku Hrvatsku sa ciljem uređenja parka Monte Zaro. Nastavljene su aktivnosti na uređenju park šume Šijana gdje je postavljeno dječje igralište.Grad Pula

Odsjek za informiranje