Novosti

07/01/2010

Tiskovna konferencija

 Danas s početkom u ­­­12,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja

INFORMACIJE o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 17. prosinca 2009. do 05. siječnja 2010. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja uplate naknade Gradu Puli kao jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provođenja obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva
 3. Odluka za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2009/2010
 4. Odluka o davanju u najam stana (Jovanović Ivanka)
 5. Odluka o izmjeni Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - "Poduzetnik Pula 2009
 6. Odluka o odbijanju prigovora Marinović Milana na Prijedlog Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za Grad Pulu
 7. Odluka o odbijanju prigovora Peršić Dalena na Prijedlog Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za Grad Pulu
 8. Izmjene i dopune Plana lokacija za postavu reklamnih panoa namijenjenih plakatiranju na stupovima javne rasvjete
 9. Odluka o novorođenačkoj potpori
 10. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga Seasplash - "Novogodišnji Party")
 11. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u svrhu specifikacije i određivanja roka izvođenja dodatnih radova na rekonstrukciji dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli obuhvaćenih osnovnim ugovorom - Evidencijski broj nabave 9/09
 12. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji pristupne prometnice sa Kraške ulice na Gregovici u Puli
 13. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji kolno - pješačke površine u naselju Valdebek u Puli
 14. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 1
 15. Zaključak o davanju suglasnosti Pula Film Festivalu za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji poslovnog prostora u Puli, Uspon na Kaštel br. 2
 16. Odluka o dopuni djelatnosti u poslovnom prostoru danom na upravljanje JU PULA FILM FESTIVAL
 17. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Flaciusova br. 18
 18. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 10
 19. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Planinarsko društvo Glas Istre za montažu umjetne stijene (bolder-a) u poslovnom prostoru u zgradi Centra gradskih udruga "Rojc" Pula, Gajeva br. 3
 20. Zaključak o davanju suglasnosti Povijesnom muzeju Istre za izvođenje radova adaptacije na zgradi muzeja u Puli, Gradski uspon br. 6
 21. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Bastijanova br. 36 u Puli
 22. Odluka o povratu uplaćenih sredstava na ime najamnine - Sefer Irfan
 23. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika garaže (Vanja Fabijanić)
 24. Zaključak o prihvatu Prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga sa trgovačkim društvom "Glas Istre" d.o.o.
 25. Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika
 26. Zaključak o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula (Ardemio Zimolo)
 27. Odluka o izmjenama Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave javno dostupnih telekomunikacijskih usluga u pokretnoj elektroničkoj mreži
 28. Odluka o izmjenama Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži i usluga pristupa internetu
 29. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za listopad i studeni 2009.
 30. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec studeni 2009.
 31. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec studeni 2009. godine.


Materijali za predložene točke dnevnog reda objavljeni su na slijedećoj web stranici.