Novosti

31/12/2009

Priopćenje: Nova reorganizacija Grada Pule

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule od 14. prosinca 2009. g. donesena je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule. Navedenom odlukom formiraju se sljedeća upravna tijela: Upravni odjel za financije i opću upravu, Upravni odjel za prostorno uređenje, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ured grada, Služba za zastupanje grada i Služba za unutarnju reviziju. Dakle, oformljeno je ukupno 5 upravnih odjela i 2 službe.



Posebnom odlukom gradonačelnika Miletića ovlašteni su službenici koji do imenovanja putem javnog natječaja obavljaju poslove iz djelokruga pročelnika upravnih tijela i to redom:

  • Vesna Sajić za Upravni odjel za financije i opću upravu,
  • Giordano Škuflić za Upravni odjel za prostorno uređenje,
  • Damir Prhat za Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
  • Erik Lukšić za Upravni odjel za društvene djelatnosti,
  • Bernard Zenzerović za Ured grada,
  • Gordana Lanča za Službu za zastupanje grada i
  • Mirjana Benčić za Službu za unutarnju reviziju.


Na prijedlog ovlaštenih službenika, gradonačelnik Boris Miletić je 22. prosinca 2009. godine donio pravilnike o unutarnjem redu pojedinih odjela i službi.

Sukladno pristiglim zahtjevima za umirovljenje od strane 15 djelatnika Gradske uprave, doći će do sporazumnog raskida radnog odnosa s istim djelatnicima. Novim pravilnicima ukidaju se radna mjesta djelatnika koji odlaze u mirovinu.

Sukladno potrebi za učinkovitijom i ekonomičnijom  Gradskom upravom, novim pravilnicima predviđaju se 173 radna mjesta za službenike i namještenike Grada. Budući da donošenjem pravilnika o unutarnjem redu 10 službenika ne može biti raspoređeno na slobodna radna mjesta za koje ispunjavaju stručne i druge uvjete, isti će biti stavljeni na raspolaganje. Djelatnici koji su stavljeni na raspolaganje ostvaruju pravo na plaću kao i ostala radna prava prema dotadašnjim rješenjima o rasporedu. Za vrijeme trajanja raspolaganja pokušati će se iznaći mogućnost da se istim službenicima ponude odgovarajuća radna mjesta u okviru njihove stručne spreme, u drugo upravno tijelo iste lokalne jedinice ili u upravno tijelo druge lokalne jedinice, odnosno na radno mjesto u ustanovi ili drugoj pravnoj osobi čiji je vlasnik ili osnivač lokalna jedinica. Rok na koji se službenici stavljaju na raspolaganje je utvrđen općim propisima o radu, a traje ovisno o dužini neprekidnog radnog staža u upravnim tijelima Grada Pule, odnosno može se kretati između dva tjedna i četiri mjeseca.