Novosti

21/12/2009

Obavezni vatrogasni poslovi u izvanrednim situacijama

Na temelju Zakona o radu, Zakona o vatrogastvu i točke 25. Stav 3. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula te članka 17. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula, Klaudio Karlović donio je Odluku o obaveznom obavljanju poslova u izvanrednim situacijama.

Sukladno navedenoj odluci, za vrijeme trajanja štrajka obavezno se mora obavljati sljedeće:

1.     Intervencije (članak 1. Zakona o vatrogastvu)
2.     Dežurstvo na ulazu u postrojbu
3.     Dežurstvo u Vatrogasnom operativnom centru JVP Pula i Županijskom vatrogasnom operativnom centru
4.     Održavanje vozila i opreme
5.     Žurni popravci na objektima postrojbe.

Donošenjem ove Odluke i njenim stupanjem na snagu omogućava se normalno funkcioniranje postrojbe i osiguravaju se preduvjeti za redovne izlaske i vršenje intervencija.

 S poštovanjem,

Grad Pula
Pododsjek za informiranje