Obavezni vatrogasni poslovi u izvanrednim situacijama

PODIJELI
21 / 12 / 2009
Na temelju Zakona o radu, Zakona o vatrogastvu i točke 25. Stav 3. Sporazuma o osnivanju  Javne vatrogasne postrojbe Pula te članka 17. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula, Klaudio Karlović donio je Odluku o obaveznom obavljanju poslova u izvanrednim situacijama.

Sukladno navedenoj odluci, za vrijeme trajanja štrajka obavezno se mora obavljati sljedeće:

1.      Intervencije (članak 1. Zakona o vatrogastvu)
2.      Dežurstvo na ulazu u postrojbu
3.      Dežurstvo u Vatrogasnom operativnom centru JVP Pula i Županijskom vatrogasnom operativnom centru
4.      Održavanje vozila i opreme
5.      Žurni popravci na objektima postrojbe.

Donošenjem ove Odluke i njenim stupanjem na snagu omogućava se normalno funkcioniranje postrojbe i osiguravaju se preduvjeti za redovne izlaske i vršenje intervencija.

 S poštovanjem,

Grad Pula
Pododsjek za informiranje