Novosti

22/12/2009

Zimske cestovne službe u punoj pripravnosti: Obavijest o redoslijedu i prvenstvu izvođenja radova na održavanju cesta

Obzirom na najave zimskih vremenskih uvjeta, nadležne cestovne službe Grada Pule koncem prošlog tjedna započele s pripremnim radovima i stavljanjem strojeva u stupanj radne pripravnosti. Tako je u noći s petka na subotu zimska služba započela s radom te je, paralelno s rastom intenziteta padalina, mobilizirala i veći broj potrebnih strojeva. Trenutno je formirano 10 ekipa koje se smjenjuju i rade u kontinuitetu s 3 posipača soli, 2 posipača mješavine, 3 gredera i 7 kombinirki. Do sada je potrošeno oko 100 tona soli.Sukladno trenutnim vremenskim uvjetima na snazi je III stupanj pripravnosti. Radno vrijeme djelatnika nije ograničeno na 8 sati, već će se prilagođava uklanjanju svih smetnji i odnosno stjecanju uvjeta za normalno odvijanje prometa pri čemu pravo prvenstva imaju prometnice kojima prolaze sredstva javnog prijevoza,  zatim veći usponi u gradu, raskrižja većeg prometnog intenziteta te naposljetku sve ostale ulice i ceste na području grada izuzev javnih cesta  (državnih, županijskih i lokalnih cesta) koje spadaju pod nadležnost tvrtke Istarske ceste d.o.o.Inače,za cestovno održavanje prometnica na pulskom području zadužena je tvrtkaCesta d.o.o. s kojom Grad Pula ima sklopljen Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta - gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule kojim je između ostalog reguliran i rad zimske službe. Zimska službe prema tom ugovoru započela je s radom 15.11.2009. godine.

Niže donosimo detaljan redoslijed i prvenstvo izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima:

1)     Prometnice kojima prolaze sredstva javnog prijevoza

-          Stoja: J.Žakna, 43.istarske divizije, Sv.Ivana, Carrarina, Giardini, Anticova, Leharova, Arsenalska, Bečka, Katalinić Jeretova, Ul. Stoja, Dobrilina, Istarska, Flavijevsa, Valturska (dio)

-          Veruda: Splitska, Mornarički trg, Tomasinijeva, Ul.Veruda, Palisina, Ul. Vidikovac, Monte Paradiso (dio), Voltićeva, Rizzijeva, Radićeva, Kranjčevićeva, Marulićeva, Trg republike, Mletačka, Flanatička, Bartolmeo de Vitrei, Stankovićeva, Zlatićev trg, Koparska, Lebinska, Valica

-          Štinajn: Baližerka, Šurida, Rakovčeva, Zagrebačka

-          Šikići: Rimske centurije, Santoriova, Japodska, Mletačka, Dalmatinova, Samreglina, Ul. Veruda (Valkane), Poljana Sv. Martina, Vukovarska, Sisačka, Santoriova

-          Valdebek: Mutilska, Ul.Sv.Felicite, Monte Magno, Mihovilovićeva, Valdabečki put (prema Medulinskoj)

-          Monte Serpo: Monte Serpo, Komunal, Valmade

2)     Veći usponi u gradu: Kukuljevićeva, Dubrovačke bratovštine, Rizzijeva, J.Puljanina, Industrijska (Maksim Jet), Marijanijeva, Varaždinska (kod crkve Sv. Antona)

3)     Raskrižja većeg prometnog intenziteta

4)     Sve ostale ulice i ceste na pulskom području, osim javnih cesta (državne, županijske i lokalne):

-          Riva, Flaciusova, Amfiteatarska, Scalierova, trinajstićeva, Marsovo poljo (stanice prigradskih linija), partizanski put, creska, 119.brigade, Sv. Polikarp, Lj.Posavskog, Krležina, P.Budicin, Negrijeva

-          Ulice kojima javni gradski prijevoz ne prolazi u cijeloj dužini a značajne su: Radićeva, Rizzijeva, Kranjčevićeva, Valturska, Monte Paradiso


S poštovanjem,Grad Pula

Pododsjek za informiranje