Novosti

19/12/2009

Nove web stranice Grada Pule

Danas su u prostorijama Komunalne palače predstavljene nove web stranice Grada Pule. O novim web stranicama govorili su gradonačelnik Boris Miletić, voditelj odsjeka za informatiku Dejan Gambin i voditelj kabineta gradonačelnika Bernard Zenzerović.

U uvodom djelu Boris Miletić istaknuo kako su nove web stranice korak dalje u informatizaciji rada grada Pule i predstavljaju logičan nastavak već započetih projekata kao što su ePula - sustav za elektroničko upravljanje dokumentima i uvođenje elektronskog potpisa. Naglasio je kako novi web pruža nove mogućnosti i usluge namijenjene građanima grada Pule. Dostupnost informacija i transparentnost rada gradske uprave će se ovime još povećati, kako je istaknuo Miletić, cilj je da Grad Pula sa postojećeg osmog mjesta po transparentnosti u Republici Hrvatskoj dođe na prvo mjesto. Gradonačelnik je posebno naglasio uslugu eKonzultacije, kojoj je za cilj uključivanje građana u proces donošenja odluka, što je posebna vrijednosti i cilj kako ova gradska uprava želi raditi. 

Bernard Zenzerović dodao je da su na novom site-u uneseni svi sadržaji s prethodnih stranica koji su dodatno prošireni, ažurirani i osvježeni. Na site je dodano 494 novih stranica, te ih sada ima 716. Naglašeno je da aplikacija koja se nalazi u pozadini web sjedišta bazirana  na open source tehnologijama odnosno sistemu preporučenom za sve jedinice državne razine i lokalne samouprave od strane Europske Unije.

Najznačajnija novost na web stranicama su "eUsluge" - online usluge namijenjene građanima i gospodarstvenicima. U ovom trenutku građanima su dostupne pet vrsta usluga nazvanih: - eProstor, Pregleda predmeta, eKonzultacije, InfoSMS i Obrasci

Dejan Gambin detaljnije je pojasnio eUsluge, objasnio je njihovo funkcioniranje te koje  vrste informacije pojedina usluga nudi. 

Najvažnija novina i usluga za građene je usluga "Pregled predmeta" koja omogućava putem web stranica, uvid u tijek rješavanja predmeta u gradskoj upravi. Uz klasifikacijsku oznaku i šifru koja se dobije prilikom podnošenja zahtjeva Gradu Puli, građani mogu pratiti napredak u rješavanju svojih predmeta putem web stranice Grada Pule.

Također značajna je i usluga "InfoSMS" koja omogućava građanima primanje SMS informacija o predmetima koji su u obradu u gradskoj upravi. Svi građani koji pri podnošenju zahtjeva navedu broj svog mobilnog uređaja primit će tim putem SMS obavijest o broju zaprimljenog pismena kao i obavijest o datumu otpreme odgovora na svoj zahtjev.

Posebno su značajne "eKonzultacije" putem kojih se građani uključuju  u proces donošenja odluka. Model eKonzultacija jedan je od načina uključivanja građana u proces donošenja odluka i to korištenjem novih informacijskih tehnologija. Komentare, mišljenja i sugestije o konkretnom problemu koje građani pošalju putem obrasca za e-konzultacije do propisanog roka obradit će stručne radne skupine koje će ih objediniti u konzultativni dokument koji Gradonačelnik, u formi javne preporuke, upućuje izrađivaču projektne dokumentacije 

Ovo je jedan od načina da se poboljša dvosmjernu komunikaciju sa građanima. U zapadnim demokracijama dvosmjerna komunikacija između tijela javne vlasti je mjerilo "zdrave demokracije". Konkretno u Hrvatskoj postoji malo mjera i modela koji pokušavaju uključiti građane u proces odlučivanja. Bitno je za istaknuti da model eKonzultacija nije anketno izjašnjavanje o određenom projektu grada, već se građanima kroz model eKonzultacija omogućava da sudjeluju u konačnoj "slici" projekta, odnosno na određeni način su sukreatori projekta. Prvi projekt koji je stavljen na "javnu raspravu" je rješavanje problema prometa na širem području Monte Zara.

Ovaj model neće se koristiti samo za konzultacije u smislu infrastrukturnih projekata, nego i prilikom donošenja različitih mjera, smjernica, te strateških dokumenata u domeni Grada.