Novosti

19/12/2009

Priopćenje Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule

Temeljem održane sjednice Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Pule, u cilju osiguranja osnovnog funkcioniranja Grada uslijed obilnih slježnih padalina i najava pogoršanja vremenskih prilika, Stožer je donio sljedeće zaključke i preporuke:

1. Sve gradske službe uključene su u aktivno rješavanje čišćenja i uklanjanja prepreka sa gradskih i prigradskih prometnica,

2. Umoljavaju se svi građani da prometuju osobnim vozilima samo u slučaju krajnje nužde i uz kompletnu zimsku opremu,

3. Umoljavaju se građani i poslovni subjekti da održavaju čistim prilaze vlastitim domovima i objektima,

4. Svi građani koji su voljni uključiti se i pomoći u čišćenju, neka se jave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, Dobrilina br. 16

5. Koordinacija svih aktivnosti vrši se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula,

6. Stožer će biti u neprekidnom dežurstvu i sve informacije su dostupne na telefonski broj 535-800,

7. Sukladno razvoju situacije, Stožer će izdati nova priopćenja za javnost.