Novosti

19/12/2009

Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima gradonačelnika

Gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika i direktora Pulaparkinga Branislava Bojanića održao tiskovnu konferenciju o donesenim aktima gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 10. prosinca do 16. prosinca 2009. godine.

Ukupno je predstavljen 31 akt.
Niže slijede ključne odluke:  • Donesen je zaključak o donošenju Plana nabave upravnih tijela Grada Pule za 2009. Godinu. U Plan je i formalno ugrađen prijedlog Udruge Ladonja koji je prihvaćen na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća prema kojem će se vršiti objedinjena nabava uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži, usluga osiguranja, bankarskih usluga, lož ulja i to za upravna tijela Grada Pule, ustanove čiji je osnivač Grad Pula te trgovačka društva koje su vlasništvu odnosno u pretežitom vlasništvu Grada Pule. To je u praksi već realizirano i postignute su značajne uštede.
  • Povodom predstojećih blagdana dodijeliti će se prigodne novčane pomoći za 1296 osoba u socijalno-zaštitnoj potrebi s prebivalištem u Gradu Puli.
  • Svim ugostiteljskim objektima u Gradu Puli omogućeno je produženje radnog vremena 31. prosinca 2009. godine do 5,00 sati 2010. godine.
  • Donesena je odluka o davanju na uporabu zemljišta-platoa u krugu nekadašnje vojarne Valelunga- Monumenti sa svrhom uređenja poligona za osposobljavanje kandidata za vozače Auto klubu Pula-Rovinj.
  • Umirovljenicima s prebivalištem u Puli priznato je pravo na povlašteni javni gradski prijevoz, ovisno o starosti i visini primanja. Razgovori s Maticom umirovljenika i Sindikatom umirovljenika, koji su prethodili ovom Zaključku, rezultirali su dogovorom oko solidarne participacije umirovljenika koji imaju prebivališta u Gradu Puli.
  • Donesena je odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih radova, rušenje platoa škole i igrališta, protupožarni premaz čelične konstrukcije na izgradnji objekta OŠ Veli Vrh Faze I (zgrada Osnovne škole), čija procijenjena vrijednost iznosi 1.182.012,51 kn.
  • Direktor Pulaparkinga pojasnio je donesenu odluku o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima. Usklađivanje se vršilo s važećim zakonskim i podzakonskim propisima te usuglašeno s predloškom Hrvatske parking udruge. Donijete su izmjene i dopune Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule te uvođenje naplate dnevne karte po zonama.