Priopćenje

PODIJELI
08 / 12 / 2009
Grad Pula i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH uvažavajući gospodarske okolnosti koje su nastupile nakon sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grad Pule, zbog čega su smanjeni prihodi Grada Pule iz kojih se financiraju plaće i ostala materijalna prava službenika i namještenika, potpisali su danas dodatak Kolektivnom ugovoru prema kojem se u 2009. godini neće izvršiti isplata nagrada za božićne blagdane u iznosu od 2.500 kuna neto zbog nedostatnih financijskih sredstava.

Također, socijalni partneri dogovorili su da se važenje Kolektivnog ugovora automatski obnavlja na rok od godine dana ako se do isteka roka na koji je zaključen ne potpiše novi kolektivni ugovor, s time da će nakon 1. siječnja 2010. pristupiti kolektivnim pregovorima za novi kolektivni ugovor, koji prestaje važiti 15. veljače 2010. godine.

Ovime su socijalni partneri pokazali odgovornost i solidarnost sa zaposlenima u gospodarstvu Grada Pule iz čijih se sredstava alimentiraju plaće zaposlenih u upravnim tijelima Pule u uvjetima gospodarske krize.

Za Sindikat je pri tome najvažnije da je dodatkom Kolektivnom ugovoru zagarantiran kontinuitet kolektivnog pregovaranja i važenje kolektivnog ugovora u 2010. godini, odnosno postojeća razina plaća zaposlenih.