Pregled zaprimljenih zahtjeva radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca POS stanova

PODIJELI
23 / 11 / 2009
Dana 3.studenog 2009. godine zaključen je natječaj koji je objavio Grad Pula a odnosi se na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca.
Zaprimljeno je 306 zahtjeva te su u tijeku stručni i administrativni tehnički poslovi odnosno pregled zahtjeva kojim se utvrđuje lista reda prvenstva podnositelja zahtjeva. Zahtjevi koji se nakon poziva za dopunu ne dopune neće se uzeti u razmatranje.
Na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje se redoslijed na listi prvenstva. Konačnu listu prvenstva utvrđuje Povjerenstvo koje će odluku donijeti početkom prosinca. Prijedlog liste prvenstva kandidata biti će objavljen na oglasnoj ploči Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu ( Forum 2,II kat) i na web stranicama Grada Pule.
Inače, društveno poticana stanogradnja je izgradnja stanova uz sudjelovanje sredstava države i jedinica lokalne samouprave čime se postižu pristupačniji uvjeti za kupnju stana, odnosno niže cijene za kupca. Realizacijom ovoga projekta Grad Pula želi svojim sugrađanima omogućiti da pod povoljnijim financijskim uvjetima od onih na tržištu riješe stambeno pitanje. Grad Pula će POS stanove graditi u Šijani, iza piknik centra, odnosno na području između Valturske ulice, Ulice Jurja Žakna i Konzumovog marketa.