Novosti

18/11/2009

Konferencija za novinare o donesenim aktima gradonačelnika

Gradonačelnik Miletić uputio je Gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Pule za 2009. godinu kojim se proračun smanjuje se za 4,18% odnosno 16.746.412,99 i iznosi 383.884.412,00 kuna. Odluka o drugim izmjenama i dopunama proračuna grada Pule donijeta je prvenstveno zbog potrebe uravnoteženja prihoda i rashoda, te zbog činjenice da se neće ostvariti planirani primitak od države za izgradnju zaobilaznice i to u iznosu 20 milijuna kuna.

Najznačajnije izmjene su u Odjelu za komunalni sustav i imovinu gdje se smanjuju rashodi za 12.138.570,00 kuna ili 7,45% . Unatoč tom smanjenju određene stavke u tom odjelu su i povećane a odnose se na održavanje komunalne infrasturkture gdje su rashodi povećavaju za 1,9 milijuna kuna ili 7,80% zbog povećanog obima posla na pojačanom održavanju prometnica i sustavu odvodnje oborinskih voda.

tako na Gradsko vijeće upućena je i Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade koja se mijenja. Analizom je utvrđeno da u Republici Hrvatskoj prosječana vrijednost boda iznosi 0,53 kuna, a u gradu Puli je do sada bila 0.30 kuna. S obzirom da gradovi veličine Pule imaju znatno višu vrijednost boda prvotna odluka je izmijenjena i to prvenstveno stoga što je u narednom razdoblju potrebno više sredstava uložiti u obavljanje komunalnih djelatnosti poput odvodnje atmosferskih voda, asfaltiranje prometnica, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čiščenje javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta te groblja. Sukladno svemu predložena je nova vrijednost od 0,50 kuna, koja je i dalje ispod hrvatskog prosjeka.

Donesen je i zaključak o nedavanju suglasnosti društvu Pulapromet d.o.o. Pula na promjenu cijene komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu. Naime, gradonačelnik je istaknuo kako smatra da cijena treba ostati ista, te je zatražio analizu cijena povlaštenih karata kao i uvjete za dobivanje istih.