Održana konferencija za novinare o naplati gradskih potraživanja

PODIJELI
13 / 11 / 2009
U Komunalnoj palači održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavnici Grada predstavili aktivnosti vezane za naplatu gradskih potraživanja. Na konferenciji su se medijima obratili zamjenik gradonačelnika Fabrizio Radin, pročelnica Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Vesna Sajić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Damir Prhat, pročelnica Službe za zastupanje Grada Gordana Lanča i pročelnica Službe za reviziju Mirjana Benčić kako bi objasnili građanima zašto su ta potraživanja na papiru nominalno velika.
Fabrizio Radin istaknuo je da gradska uprava čini sve kako bi se navedena potraživanja naplatila te je opovrgnuo napise o njenoj neučinkovitosti. Vesna Sajić iznijela je podatke koji govore da su 31. prosinca 2008. potraživanja u bilanci Grada iznosila ukupno 195.353.198 kuna i 81 lipu od čega dospjela potraživanja iznose 130.528.431 kunu 81 lipu, a nedospjela 64.824.767 kuna. Nedospjela potraživanja odnose se prvenstveno na zaključene ugovore o prodaji stanova u iznosu od 57.371.775 kuna koje građani plaćaju mjesečno te na rješenja o komunalnom doprinosu u iznosu od 7.291.800 kuna koja se također otplaćuju obročno. Potraživanja od zakupa poslovnih prostora predstavljaju više od četvrtine ukupnih potraživanja. Pokrenuti su postupci utuženja u ukupnom iznosu od 30.621.958 kuna i 74 lipe za 164 zakupca dok zastarjelih potraživanja nema.
Damir Prhat se osvrnuo na potraživanja za kupnju zemljišta u iznosu od 1.582.510 kuna i 88 lipa od čega se 400.000 kuna odnosi na dužnike iz razdoblja prije 2000., za koje su dužnici već dali prigovor zastare, odnosno pokrenute su ovrhe, utuženja ili aktivirane hipoteke. Potraživanja iz prethodnih razdoblja su utužena, odnosno pokrenuti su postupci ovrhe ili su sklopljene nagodbe koje su u tijeku provođenja. Potraživanja za zakup i uporabu poslovnih prostora iznose ukupno 35.842.326 kuna i 86 lipa.
Gordana Lanča je pojasnila naplatu namirivanja duga te obrazložila da dug koji se odnosi na zakup poslovnog prostora obuhvaća dugovanje za niz prethodnih godina. Za dio duga Grad je dobio pravomoćne sudske odluke prema kojima još nije bilo moguće izvršiti naplatu. Razlozi za njezino neizvršenje su različiti: dužnici sada nemaju imovine, nalaze se u stečajnom postupku, naplata se vrši obustavom primanja, u tijeku su postupci namirenja prodajom nekretnina itd. Pročelnica Službe za reviziju Mirjana Benčić navela je funkcije unutarnje revizije te pojasnila procese izrade strateških planova i izradu godišnjeg plana.