Novosti

12/11/2009

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma

Na konferenciji su se medijima obratili pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Vinko Knez, predsjednica Udruge HOMO Mirjana Galo, Patricija Smoljan, ravnateljica Ekonomske škole u Puli, Igor Šaponja profesor povijesti u ekonomskoj školi u Puli Aleksandra Dimitrijević, članica HOMO udruge, Igor Galo, član projektnog tima HOMO
Udruga HOMO ima za cilj zaštitu i unapređenje temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Hrvatskoj, članica je Asocijacije multietničkih Gradova Jugoistočne Europe "PHILIA," UNITED i mnogih drugih međunarodnih i nacionalnih mreža i koalicija. S posebnom pažnjom prati u kojoj se mjeri institucije u Republici Hrvatskoj i organi države uključuju u otpor svim oblicima diskriminacije, ksenofobije, anti-semitizma i netolerancije u našemu društvu i državi, ali i u širemu kontekstu.
Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Vinko Knez, istaknuo je kako se Istra može dičiti svojim antifašizmom i tolerancijom među različitim grupacijama nacionalnih manjina. O tome svjedoči i podatak da je samo u gradu Puli evidentiran 21 predstavnik različitih nacionalnih manjina. Pohvalio je i zahvalio se predstavnicima udruge Homo i djelatnicima srednje škole što potiču građane, učenike, medije, političke stranke, kao i organe javnih vlasti na svim razinama, u davanju svojeg doprinosa u otporu fašističkim i antisemitskim tendencijama.
Mirjana Galo je istaknula da Udruga HOMO, Grad Pula i Istarska županija će ove godine obilježiti Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma polaganjem vijenaca u Titovom parku kao i održavanjem prigodnog sata povijesti u Ekonomskoj školi.