Novosti

12/11/2009

Rekonstrukcija uređaja Valkane

Danas, više od dvadeset godina nakon izgradnje nužno je izvršiti zamjenu hidromehaničke opreme kako bi se zadovoljile današnje potrebe i zakonom propisani kriteriji. Rekonstrukcijom uređaja zamijenit će se postojeće rešetke, zapornice, te će se dodatno ugraditi klasirer pijeska i sustav nadzora i upravljanja uređajem. Ovo bi u konačnici trebalo rezultirati boljom kvalitetom pročišćavanja otpadnih voda i rada cijelog sustava.
Nova oprema će omogućiti izdvajanje iz otpadne vode svih čestica većih od 3mm, ulja, masti i pijeska, te presu koja će dehidrirati izdvojeni otpad. S ekološkog aspekta ova tehnologija omogućavat će daleko veću količinu odvojenog otpada iz otpadne vode i time daleko kvalitetniju izlaznu vodu i manje zagađenje okoliša. Također, izdvajanjem pijeska i dehidracijom smanjit će se volumen otpada. Usporedbe radi, dosadašnja oprema uspijevala je iz opreme izdvojiti čestice veće od 5cm. Procesi na uređaju će u potpunosti biti automatizirani i nadzirani iz centra za upravljanje i nadzor kanalizacijskog sustava grada Pule. Na ovaj način omogućiti će se daleko efikasniji rad cjelokupnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uključujući i crpne stanice. Zbog kvarova na dotrajaloj opremi uređaj nije mogao raditi punim kapacitetom. Zamjenom opreme, te popravkom i druge linije pročišćavanja uređaj će moći raditi svojim nominalnim kapacitetom od 420l/sec.
Prije puštanja u rad novog sustava odvodnje na uređaj je dolazilo 20% svih otpadnih voda grada Pule. Puštanjem rad CS Stoja T Luka ukupne količine otpadnih voda porasle su na preko 40%.
Rekonstrukcija uređaja financira se kroz Jadranski projekt u vrijednosti od 2,7 milijuna kuna. Radove na rekonstrukciji izvodi konzorcij na čelu sa GP Krk.