Novosti

06/11/2009

Uređenje gradskih fasada - "Dolcevita"

Pula je grad bogate povijesne i spomeničke baštine čija stara gradska jezgra obiluje vrijednim građevinama od kojih su mnoge nagrizene zubom vremena. Kako bismo osvježili izgled staroga grada i odjenuli mu novo, živopisno ruho, potrebno je krenuti u sustavnu obnovu brojnih gradskih fasada, stoga je Grad Pula pokrenuo projekt uređenja gradskih fasada - "Dolcevita".

Do sada je, kroz ovaj projekt sufinancirana obnova ukupno 47 zgrada, a po novom javnom pozivu iz 2017. godine,  za područje kulturno-povijesne cijeline  zaprimljeno je već 38 prijava.

Prijavu za sufinanciranje radova obnove građevina može podnijeti upravitelj zgrade, a u slučaju da zgrada nema upravitelja zgrade, opunomoćenik suvlasnika. Opravdani troškovi ulaganja odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije, troškove nabave opreme i troškove izvođenja radova obnove pročelja i krova građevine, sa ili bez energetske obnove, te troškove provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata građevine za potrebe energetske obnove.

Projekt Dolcevita nastavlja se i u 2018. godini, za što je u ovogodišnjem proračunu osigurano 1.500,000,00 kuna. Korisnici ovim putem mogu ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, ne više od 100.000,00 kuna po pojedinoj građevini, ukoliko je građevina smještena u Zoni prioriteta, te do 75.000,00 kuna ukoliko je građevina smještena izvan Zone prioriteta, a unutar područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule. Dodatno, sufinanciranje u 100 postotnom iznosu , a ne više od 50.000,00 kuna korisnik može ostvariti za konzervatorsko- restauratorske radove, kamenarsk radove na zamjeni oštećenih povijesnih detalja i druge radove na očuvanju ukrasa i vrijednih detalja, ovisno o pojedinoj građevini. Sufinanciranje projektne dokumentacije ostvaruje se do maksimalno 50% iznosa, a ne više od 4000,00kuna, što vrijedi i za izradu energetskog certifikata, ukoliko se radi o energetskom tipu obnove.

Ovim projektom žele se stvoriti preduvjeti za poboljšanje kvalitete življenja naših sugrađana te privlačnost grada kao turističke destinacije. Sufinanciranjem Programa namjerava se intenzivirati interes građana za sanaciju i obnovu pročelja i krovova čime se želi pridonijeti povećanju spomeničke vrijednosti obnovljenih građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule.

Sve informacije dostupne su u sljedećim prilozima i u rubrici "Izdvojeno"