Novosti

02/11/2009

Predstavljeni akti gradonačelnika od 1. do 5. listopada

Gradonačelnik Boris Miletić, zamjenica gradonačelnika Vera Radolović i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Damir Prhat održali su konferenciju za novinare o aktima koje je donio gradonačelnik grada Pule od 1. do 5. listopada 2009. godine.

Kao važnije odluke, gradonačelnik je izdvojio Odluku o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela Ulice Istarskog razvoda u Puli - II faza i Odluku o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda Tehničke i Talijanske srednje škole, kako bi se što brže okončao posao. Ostale donesene odluke bile su: Zaključak o imenovanju člana u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pula, Izmjena Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje, Zaključak o davanju suglasnosti i ne davanju suglasnosti na zaključke Radne grupe za koordinaciju Centra gradskih udruga "Rojc" Pula, Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - PROGRAM KREDITIRANJA "PODUZETNIK PULA 2009", Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Kancijanić Tanja i Dolinšek Natalija, Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom), Klasa: 371-01/98-02/19, Urbroj: 2168/01-03-09-98-4 od 10. srpnja 1998. godine - Kalčić Sebastijan, Odluka o izdavanju tabularne isprave, ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 11, Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Pliško Biljana ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Banovčeva br. 8 i Odluka o davanju punomoći za ishodovanje rješenja o uvjetima građenja - Ruža Bergić.